Tradicionalna Hrana
Pod ovim podrazumevamo hranu čiji su sastojci organskog porekla ili je barem netretirano, ali krajnji proizvod (prerada) nije organski sertifikovan. Obično je to zbog malih količina koje se prave na malim gazdinstvima gde se uzgaja najkvalitetnija organska hrana. Te bi, po našem mišljenju, i ta kategorija zaslužila da bude uvrštena u ponudu.

PRETRAGA